Affärsområden

Energi

Connect
3027805

Vi är Shaya Solutions

Vi löser kundernas konsultbehov genom att förmedla uppdrag till konsulter via vårt breda nätverk.

Vi hjälper företag att rekrytera ingenjörer och teknologer.

Vi lägger ett stort fokus på kund-/partnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm.

Shaya Solutions AB är din självklara rekryterings- och konsultpartner inom Energi, Samhällsbyggnad och IT.

Vad betyder de olika begreppen?

Vad betyder begreppen konsult, partner, underkonsult, kandidat och hyrköp egentligen? Här kommer en förklarande film:

Varför välja Shaya Solutions?

På Shaya Solutions värderas ödmjukhet, ihärdighet och flexibilitet högst - oavsett om du är en anställd, kandidat, partner, underkonsult eller kund.

  • Ödmjukhet

    Genom ett prestigelöst arbete med fötterna på jorden skapa mervärde och framgångar för vår omgivning. På så sätt är vi en del i omgivningens framgångsresa och de i vår.

  • Ihärdighet

    Genom att vara outtröttliga och leverera ett kvalitativt arbete som kunder, kandidater, underkonsulter och partners kan vara nöjda med.

  • Flexibilitet

    Genom att vara lyhörda inför både kundernas, kandidaternas, våra partners och underkonsulters behov.

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor