Fastighetsstrateg med erfarenhet av markförvärv och offentlig intressenthantering, Stockholm

Skrolla till innehåll

Om konsultuppdraget

 • Ort: Stockholm 
 • Uppdragslängd: Ca. 24 månader
 • Uppdragsstart: Enligt ök.
 • Sista ansökningsdagen: ansök snarast
 • Omfattning: 70%
 • OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.
Arbetsbeskrivning

Kunden söker nu en fastighetskonsult som ska på ansvara för strategiska frågeställningar kopplat till markförhandling, servitut, köp av fast egendom m.m. Du kommer också at arbeta som senior fastighetshandläggare i något av projekten på avdelning norr, söder. och väst. 

Arbetsuppgifter:

 • vara projektets representant/sakkunnig i fastighetsfrågor vid kontakter med fastighetsägare, verksamhetsutövare och närboende som påverkas av projektet
 • svara för fastighetsfrågor vid upprättande av järnvägs- och detaljplaner
 • handlägga ärenden rörande markåtkomst och omgivningspåverkan innebärande bl.a. avtalsförhandlingar med fastighetsägare och övriga avtalsparter samt upprätta avtal exempelvis nyttjanderätter, servitut och markförvärv
 • sakkunnig i fastighetsfrågor och stöd till projekten vid kontakter med kommuner, fastighetsägare med flera.
 • stöd till projekten vid upprättande av avtal, exempelvis nyttjanderätter, servitut och markförvärv
 • sammankallande för förvaltningens fastighetshandläggare i arbetsmöten rörande gemensamma arbetsuppgifter och arbetssätt.
 • framtagande av gemensamma riktlinjer i fastighetsfrågor rörande exempelvis markersättning och förrättning.
Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):
 • Civilingenjör med inriktning på mark- och fastighetsfrågor eller annan motsvarande formell kompetens. 
 • Minst 10 års erfarenhet av arbete med fastighetsfrågor i stora projekt inom transportinfrastruktur. Med stora projekt menas en investering på minst 3 miljarder kronor
 • Minst 5 års erfarenhet av markåtkomst i storstadsområden i samband med planläggning med järnvägsplan.
Meriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav):
 •  Minst 5 års erfarenhet av arbete med spårprojekt i tunnel.
 • Minst 3 års erfarenhet av samordning/ledning av fastighetshandläggare i stora projekt inom transportinfrastruktur. Med stora projekt menas en investering på minst 3 miljarder kronor.
 • Minst 3 års erfarenhet av fastighetsfrågor i kulturmiljöer och andra miljöer med stor omgivningspåverkan.

                                                       _______________________                                           

Hur du kommer vidare

 

 • Sök uppdraget genom denna annons
 • I ansökan anger du ett kravställt timpris
 • Lägg in ett CV på svenska i word-format
 • Vi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas.
 • Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar  från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen.

Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid.

Om Shaya Solutions

Konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik.

Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Annonsförsäljare undanbedes.

Vi svarar vanligtvis inom en vecka

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

SPECIALISERING

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor