Byggledare Signal/Tele/Kanalisation, Stockholm

Skrolla till innehåll

Om konsultuppdraget

 • Ort: Stockholm 
 • Uppdragslängd: Ca. 24 månader
 • Uppdragsstart: Enligt ök.
 • Sista ansökningsdagen: ansök snarast
 • Omfattning: 100%
 • OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.
Arbetsbeskrivning

Kunden söker nu en driven byggledare tele/signal/kanalisation med vana att verka i stora projektorganisationer.

Arbetsuppgifter:

 • Rapportera produktionsläget inom kontraktet avseende tid och kostnad till Produktionsledare BEST
 • Delta i besiktningar och syner
 • Övervaka och följa upp att miljö- och utförandekrav ställda i kontrakt uppföljs.
 • Vid behov delta i planeringsmöten, interna möten samt övriga produktionstekniska möten.
 • Vara delaktig i samordningen med övriga sidoentreprenörer som arbetar i områdets/teknikslagets närhet.
 • Omedelbart informera produktionsledare BEST om det uppstår problem, förseningar, fördyringar eller annat som bedöms påverka deltider, sluttider, sidoentreprenör eller omvärlden.
 • Följa upp att ändrade utföranden dokumenteras och införs i underlag för relationshandling. 
 • Bevaka att entreprenören upprättar underlag för relationshandling enligt kontrakt.
 • Bistå övriga byggledare med erforderligt stöd.
 • Hantera av underrättelser (ÄTA, avvikelser etc.) och dokumentation av dessa.
 • Kontrollera entreprenörens dagboksanteckningar
 • Kontrollera entreprenörens arbetsberedningar innan arbete påbörjas
 • Daglig uppföljning av entreprenadens kvalitet i utförandet enligt fastställda rutiner och mallar. 
Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):
 •  Minst sju års erfarenhet av arbete i ledande befattning som tex arbetsledare, byggledare inom BEST-entreprenader. (Uppdraget bygger på en generell kunskap inom BEST området med spetskompetens inom teknikområde Signal/Tele/Kanalisation.)
 • Erfarenhet av utförande-och totalentreprenader i byggledande alt arbetsledande befattning inom Signal/Tele/Kanalisation under de senaste fem åren varav minst ett projekt över 300 mkr.
 • Minst fem års erfarenhet av järnvägs-/spårvägsprojekt i tätbebyggda bostadsområden.
 • Minst 3 års erfarenhet av arbete inom en beställarorganisation i en regional kollektivtrafikmyndighet. Erfarenheten skall ha införskaffats de senaste 5 åren.
Meriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav):
 •  Minst 3 års erfarenhet av arbete inom program av storleken minst 3 miljarder under de senaste tre åren.
 • Minst 3 års erfarenhet av byggledning inom Signal/Tele/Kanalisation.
 • Inneha spår och tunnelbehörighet- TRI-TUB kategori 19.

                                                       _______________________                                           

Hur du kommer vidare 

 • Sök uppdraget genom denna annons
 • I ansökan anger du ett kravställt timpris
 • Lägg in ett CV på svenska i word-format
 • Vi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas.
 • Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar  från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen.

Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid.

Om Shaya Solutions

Konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik.

Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Annonsförsäljare undanbedes.

Vi svarar vanligtvis inom en vecka

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

SPECIALISERING

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor