Betongkonstruktör, Stockholm

Skrolla till innehåll

Om konsultuppdraget

 • Ort: Stockholm 
 • Uppdragslängd: Ca. 12 månader
 • Uppdragsstart: Enligt ök.
 • Sista ansökningsdagen: ansök snarast
 • Omfattning: 80%
 • OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.
Arbetsbeskrivning

Kunden söker en senior betongkonstruktör. Uppdraget innebär att representera kunden i externa projekt i syfte att förebygga risk för skador på anläggningen. Du kommer vara ansvarig för granskning av konstbyggnad och konstruktiv påverkan på  anläggningen samt att göra bedömningar och skriva utlåtanden inför genomförande av åtgärder i anläggning och byggnader, som produktionssamordaren sedan grundar sina beslut på.

Arbetsuppgifter:

 • Identifiering av riskmoment för anläggande av konstruktioner i anslutning till anläggningen.
 • Utföra platsbesök för inventeringar och besiktningar.
 • Kravställa vilken dokumentation och vilka undersökningar, kontroller och riskhantering som extern part ska ta fram.
 • Djupare granskning av dokumentation.
 • Bedöma val och genomförbarhet av konstruktioner och markanläggningsarbeten.
 • Slutbesiktning.
 • Uppföljning av besiktningsanmärkningar.
Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):
 •  Civilingenjör Väg- och vatten
 • Skall inneha minst 5p högskoleutbildning inom drift, underhåll och förstärkning av infrastruktur
 • Minst 10 års dokumenterad erfarenhet som sakkunnig betongkonstruktör
 • Minst 5 års erfarenhet av utredning, planering och tillståndsbedömning av
  betongkonstruktioner. Detta innefattar betongprovning, analys och projektering av underhållsåtgärder för konstbyggnader
 • Minst 10 års dokumenterad erfarenhet av bygg- och anläggningsprojekt i anslutning till likspänningsanläggningar
 • Minst 10 års dokumenterad erfarenhet av spårnära arbeten
 • Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av arbete mot intrångssamordnare
 • Minst 5 års dokumenterad erfarenhet som granskare och utredare av stora och komplexa infrastrukturprojekt (projekt med flera trafikslag och/eller som pågår i minst 5 års tid)
Meriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav):
 •  Minst 10 års dokumenterad erfarenhet av föreskrifter gällande anläggningsarbeten i jord och berg i närheten av spåranläggningar.
 • Minst 10 års dokumenterad erfarenhet av att granska bygghandlingar
 • Minst 10 års dokumenterad erfarenhet av att hantera besiktningsanmärkningar inom bygg
 • Vara utbildning och ha minst 1 uppdrag/anställnings erfarenhet av arbete med BaTMan

                                                       _______________________                                           

Hur du kommer vidare

 • Sök uppdraget genom denna annons
 • I ansökan anger du ett kravställt timpris
 • Lägg in ett CV på svenska i word-format
 • Vi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas.
 • Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar  från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen.

Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid.

Om Shaya Solutions

Konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik.

Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Annonsförsäljare undanbedes.

Vi svarar vanligtvis inom en vecka

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

SPECIALISERING

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor