Byggledare Samhällsbyggnad, Stockholm

Skrolla till innehåll

Om konsultuppdraget

 • Ort: Stockholm 
 • Uppdragslängd: Ca. 24 månader
 • Uppdragsstart: Enligt ök.
 • Sista ansökningsdagen: ansök snarast
 • Omfattning: 100%
 • OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.
Arbetsbeskrivning

Kunden söker nu en byggledare.

Arbetsuppgifter:

 • Rapportera produktionsläget inom kontraktet avseende tid och kostnad till Produktionsledare BEST
 • Delta i besiktningar och syner
 • Övervaka och följa upp att miljö- och utförandekrav ställda i kontrakt uppföljs.
 • Vid behov delta i planeringsmöten, interna möten samt övriga produktionstekniska möten.
 • Vara delaktig i samordningen med övriga sidoentreprenörer som arbetar i områdets/teknikslagets närhet.
 • Omedelbart informera produktionsledare BEST om det uppstår problem, förseningar, fördyringar eller annat som bedöms påverka deltider, sluttider, sidoentreprenör eller omvärlden.
 • Följa upp att ändrade utföranden dokumenteras och införs i underlag för relationshandling. 
 • Bevaka att entreprenören upprättar underlag för relationshandling enligt kontrakt.
 • Bistå övriga byggledare med erforderligt stöd.Hantera av underrättelser (ÄTA, avvikelser etc.) och dokumentation av dessa.
 • Kontrollera entreprenörens dagboksanteckningar
 • Kontrollera entreprenörens arbetsberedningar innan arbete påbörjas
 • Daglig uppföljning av entreprenadens kvalitet i utförandet enligt fastställda rutiner och mallar
Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):
 • Minst 7 års erfarenhet av arbete i ledande befattning som arbetsledare eller byggledare inom BEST-entreprenader. Erfarenheten skall ha införskaffats de senaste tio åren.
 • Erfarenhet av utförande-och totalentreprenader i byggledande alt arbetsledande befattning inom KTL /400V/33KV under de senaste 5 åren varav minst ett projekt över 300 mkr. 
 • Minst 4 års erfarenhet som tex Byggledare, Arbetsledare inom KTL/400V/Kraftförsörjning HSP.
 • Minst 5 års erfarenhet av järnvägs-/spårvägsprojekt i tätbebyggda bostadsområden.
 • Minst 3 års erfarenhet av arbete inom en beställarorganisation i en regional kollektivtrafikmyndighet. Erfarenheten skall ha införskaffats de senaste 5 åren.
Meriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav):
 • Minst 3 års erfarenhet av arbete inom program av storleken minst 3 miljarder under de senaste tre åren
 • Minst 4 års erfarenhet av byggledning inom KTL/400V/Kraftförsörjning HSP
 • Inneha spår och tunnelbehörighet- TRI-TUB kategori 19

                                                       _______________________                                           

Hur du kommer vidare 

 • Sök uppdraget genom denna annons
 • I ansökan anger du ett kravställt timpris
 • Lägg in ett CV på svenska i word-format
 • Vi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas.
 • Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar  från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen.

Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid.

Om Shaya Solutions

Konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik.

Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Annonsförsäljare undanbedes.

Vi svarar vanligtvis inom en vecka

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

SPECIALISERING

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor