IT arkitekt med intresse för komplexa verksamheter och organisationer, Stockholm

Skrolla till innehåll

Om konsultuppdraget

 • Ort: Stockholm
 • Uppdragslängd: ca. 12 månader med option om +1 år
 • Sista ansökningsdagen: ansök snarast
 • Uppdragsstart: Enl. ök.
 • Omfattning: 100%
 • OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.

Uppdragsbeskrivning

I rollen som IT arkitekt / verksamhetsarkitekt kommer du inom ditt område arbeta med verksamhetens processer, information och it-lösningar i samverkan och ta ansvar för att allt hänger ihop. I samband med projekt kommer du ge förändringsstöd i hela genomförandet – från behov till uppnådd effekt i verksamheten. Genom att skapa gemensam insikt och en tydligare helhetsbild skapar du förutsättning för effektivare förändringsarbete.

Praktiskt kommer du i projekt exempelvis:

 • Delta i insamling och analys av verksamhetsbehov och krav
 • Beskriva och visualisera verksamhetens nuläge genom att kartlägga verksamhetens förmågor, begrepp och analysera hur information hanteras i processer och befintliga it-lösningar. Här ställs krav på helhetsperspektiv samt att kunna illustrera beroenden och relationer.
 • Översätta behov och omvärldskrav till utvecklingsbehov av processer, informationshantering samt it- och beslutsstöd. Förankra nödvändiga förändringar i verksamheten och föreslå effektmål och mätetal
 • Tillsammans med sakkunniga, kravanalytiker och lösningsarkitekter formulera krav samt utifrån dessa föreslå konkreta it-lösningar ur ett funktionellt perspektiv
 • Utvärdera lösningsförslag genom att väga olika arkitekturella perspektiv och principer gentemot effektmålen
 • Följa upp efter utförda förändringar samt ge stöd i att mäta och följa upp. Blev resultatet det vi hade tänkt oss? Nådde vi de förväntade effekterna?

Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):

 • Akademisk examen, civilingenjörsexamen, systemvetenskap, datavetare eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt
 • Minst 5 års erfarenhet av att ha arbetat i gränslandet mellan IT och verksamhet, t ex inom en EA-funktion, som ansvarig för verksamhetens krav i större IT-projekt eller med ansvar för process- och förmågekartor
 • Erfarenhet av energibranschen, minst 1 år
 • Erfarenhet av arbete med enterprise-, informations- och/eller verksamhetsarkitektur samt EA-verktyg (exempelvis Sparx EA)
 • Du talar samt förstår svenska och engelska i tal och skrift.

Meriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav):

 • Erfarenhet från elnätsbranschen specifikt områdena elnätsdrift, balansering-, kraftsystemmodellering- och/eller elmarknad
 • Erfarenhet av processmodellering, att ta fram förmågekartor och/eller informationsarkitektur
 • Erfarenhet av SAFe, Sparx EA, samt certifiering inom verksamhetsarkitektur, TOGAF foundation eller motsvarande EA-ramverk
 • Erfarenhet av att arbeta med kravställning och kravanalys av komplexa IT-lösningar 
 • Ansvarig för verksamhetens krav i större IT-projekt

                                                          _______________________                                           

Hur du kommer vidare 

 • Sök uppdraget genom denna annons
 • I ansökan anger du ett kravställt timpris
 • Lägg in ett CV i word-format
 • Vi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas.
 • Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar  från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen.

Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken kunden är i god tid.

Om Shaya Solutions

Konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik.

Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Annonsförsäljare undanbedes.

Vi svarar vanligtvis inom en vecka

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

SPECIALISERING

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor