facebook tracking
Site Manager till Vindkraftsprojekt i Dalarna, Småland, Västra Götaland, Svealand samt Västernorrland

Site Manager till Vindkraftsprojekt i Dalarna, Småland, Västra Götaland, Svealand samt Västernorrland

Om jobbet

På uppdrag av kunder inom Vindkraft söker vi flera Site Managers som vill vara med och driva vindkraftsprojekt på site i Dalarna, Småland, Västra Götaland, Svealand samt Västernorrland. Vi söker personer som trivs i rollen där man får agera och samverka med såväl interna som externa intressenter som exempelvis kunder, underleverantörer, leverantörer, allmänheten samt projektmedlemmar inom olika teknikdiscipliner och teknikansvariga. Du har exempelvis en övergripande trygghet inom mark- och byggnadsfrågor, elteknikområdet och/eller mekanik.

I din roll som Site Manager kommer du att exempelvis att följa upp

 • projektet på site med avseende på tidplan, kostnad och kvalitet
 • entreprenörers QA / QC arbete
 • framdriften i produktionen
 • redovisning, kostnadsprognoser samt fakturering
 • månatliga lägesrapporter och projektrelaterade dokument för att vidarekommunicera med berörda parter och intressenter såväl inom projektet som utanför
 • entreprenörernas HSSE-arbete.

Shaya Solutions AB är ett rekryterings- och bemanningsbolag där din röst blir hörd och synligheten är tydlig både internt i organisationen såväl som externt mot kunder.

Vem är du?

Vi söker dig som exempelvis har

 • god kännedom om hälso- och säkerhetsbestämmelser
 • förmågan att förstå multidisciplinära frågor och utmaningar där du navigerar dig i tex. tekniska specifikationer, ritningar och dokument inom olika teknikdiscipliner
 • en lösningsorienterad personlighet
 • god planerings- och organisationsförmåga
 • god kommunikations- och relationsförmåga
 • en bred och kommersiell medvetenhet
 • god skriftlig kommunikationsförmåga för att kunna skriva exempelvis framdriftsrapporter
 • en pålitlig personlighet med sinne för detaljer
 • en teknisk bakgrund inom exempelvis Byggledning, ingenjörsutbildning eller liknande.

Det är starkt meriterande om du har Site Manager erfarenhet från vindkraftsprojekt. Det är med stor fördel om du pratar både svenska och engelska.

Välkommen med din ansökan, vi går igenom ansökningar löpande.

Om företaget

Shaya Solutions AB är ett litet rekryterings- och bemanningsbolag med fokus på ingenjörs- och  IT-tjänster inom energi, infrastruktur och elnät. Vårt motto är att vara ödmjuka, ihärdiga och flexibla.

Ödmjukhet. Om att vara en del i att skapa mervärde och framgångar för våra kunder. På så sätt är vi en del i deras framgångsresa och de i vår.

Ihärdighet. I att utföra ett bra arbete för våra kunder. I att träffa befintliga samt nya kunder. Samt att träffa kandidater och genuint förstå deras mål och visioner.

Flexibilitet. För Shaya Solutions handlar det om att vara lyhörd inför både kundernas och de anställdas behov.
Huvudkontoret är på Gärdet. Under 2019 kommer vi även att expandera i norra respektive i södra Sverige. Passa på och var med i vår resa i ett tidigt skede!

Kontaktuppgifter för frågor

Joseph Öberg Shaya
VD Shaya Solutions
joseph.shaya@shayasolutions.se

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

För kandidater och företag

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor