Projektledare till infrastrukturprojekt, Sundsvall

Scroll to content

Om konsultuppdraget

 • Ort: Sundsvall
 • Uppdragslängd: ca. 2 år
 • Sista ansökningsdagen: ansök snarast
 • Uppdragsstart: Enl. ök.
 • Omfattning: 50-100%
 • OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.

Bakgrund

Uppdraget omfattar i första hand att vara projektledare. Konsulten kommer att arbeta i en linjeroll vilket innebär att denne kan komma att arbeta med flera projekt under avtalstiden.  

Projektledaren är ansvarig för att driva mot projektets mål inom given tids- och kostnadsram. Utifrån projektdirektivet ska projektledaren ta fram en projektplan som sedan projektet ska följa. Eventuella avvikelser ska föras upp till programledningen via huvudprojektledaren. Projekten drivs enligt kundens projektstyrningsmodell, PPS. 

Uppdragsbeskrivning

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:

 • Planera projektarbetet med hjälp av stöd från Inköpsenheten samt upphandla projektets entreprenader
 • Styra de teknik- och stödresurser som tilldelats projektet som består av kundens interna resurser och konsulter
 • Ansvara för arbetsmiljö och miljö i projektet där det ingår att vara Bas-P för projektering och upphandlingsfasen. 
 • Under hela projektets genomförande ansvara för det arbetsmiljöarbete som åligger beställaren
 • Driva projektmöten, byggmöten och teknikmöten. I de fall projektresurser driver egna möten följa upp att resurserna utför detta på ett effektivt sätt
 • Hantera risker i projektet enligt kundens rutiner
 • Ta fram beslutsunderlag
 • Följa upp och kvalitetsgranska ingående entreprenader
 • Rapportera progress, avvikelse mot tid, kostnad och uppdrag månadsvis och kvartalsvis via statursrapportering samt i UBW (fd Agresso) och till huvudprojektledaren
 • Avveckla och utvärdera projektet.

Säkerhetsprövning

Säkerhetsprövning av leverantör och konsult kan komma att krävas med anledning av att konsulten kommer hantera hemliga uppgifter. För aktuellt uppdrag krävs säkerhetsskyddsavtal 2 med leverantören samt registerkontroll av aktuell konsult för uppdraget. Processen för upprättande av SUA-avtal beräknas ta ca 8 till 10 veckor men kan både ta längre och kortare tid. Om upprättandet av SUA-avtal och registerkontroll blir klar innan angiven tidplan för uppdragsstart ser Kunden gärna att konsulten påbörjar sitt uppdrag tidigare i överenskommelse med aktuell beställare från Kunden.

Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):

 • Konsulten skall ha genomgått ESA 14 eller 19 (ESA Instruerad Person Utökad eller motsvarande nivå). Kursintyg skall bifogas och får inte vara äldre än tre år räknat från sista anbudsdag. Alternativt skall kurs vara inplanerad och genomförd senast 2 månader efter uppdragsstart, detta skall styrkas genom att en bokningsbekräftelse bifogas till anbudet.
 • Konsulten skall ha gått en Bas-P och Bas-U kurs under de senaste åren. Kursintyg skall bifogas och får inte vara äldre än tre år räknat från sista anbudsdag. Alternativt skall kurs vara inplanerad och genomförd senast 2 månader efter uppdragsstart, detta skall styrkas genom att en bokningsbekräftelse bifogas till anbudet.
 • Konsulten ska ha en civilingenjörsexamen/en akademisk högskoleingenjörsexamen eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
 • Konsulten skall behärska svenska och engelska i tal och skrift.
 • Konsulten skall ha arbetslivserfarenhet av att i rollen som projektledare tillämpa entreprenadjuridik (t.ex. AB 04, ABT 06 eller AMA). 
 • Konsulten har minst 5 års arbetslivserfarenhet av projektledning inom infrastruktur-/bygg-/anläggningsprojekt.
 • Konsulten skall ha arbetslivserfarenhet av att i rollen som projektledare arbeta i tvärdisciplinärt projektteam.
 • Konsulten skall ha arbetslivserfarenhet av styrning och uppföljning av arbetsmiljö, miljö, (el-)säkerhet och kvalitet. 
 • Konsulten skall ha arbetslivserfarenhet av projektledning med tydligt ansvar för budget (t ex ekonomiskt prognosarbete), tidplan, riskhantering och projektteam. 

Meriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav):

 • Konsulten har minst 5 års arbetslivserfarenhet av att i rollen som projektledare leda och driva luftledningsprojekt med spänningsnivå om minst 130 kV.
 • Konsulten bör ha projektledarcertifiering såsom IPMA (lägst nivå C), PMP eller motsvarande. Bifoga ett intyg som styrker att kravet uppfylls. 
 • Konsulten bör ha arbetslivserfarenhet av att i rollen som projektledare tillämpa AMA i anläggningsprojekt. Anbudsgivaren bör redogöra för ett referensuppdrag som styrker att kravet uppfylls.  

Annat

 • Goda ledaregenskaper
 • God samarbetsförmåga och initiativförmåga
 • Flexibel och anpassningsbar efter arbetsbelastning
 • Utåtriktad och tydlig i sin kommunikation
 • Ödmjuk och ha lätt för att skapa förtroende
 • Arbetar självständigt och målinriktat
 • Fallenhet för administrativa arbetsuppgifter
 • Förmåga att arbeta i grupp

                                                          _______________________                                           

Hur du kommer vidare

 • Sök uppdraget genom denna annons
 • I ansökan anger du ett kravställt timpris
 • Lägg in ett CV i word-format
 • Vi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas.
 • Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar  från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen.

Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken kunden är i god tid.

Om Shaya Solutions

Konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik.

Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Annonsförsäljare undanbedes.

Svarar vanligtvis inom en vecka

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

SPECIALISERING

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor